Тематичний турнір «ІТ-Кубок 2011»

Кубок присвячений до Дня програміста. Ідея тематичного IT-турніру належить Івану Місяцю (Львів), а сам турнір проводиться вже вчетверте. Цього року турнірна дистанція становить 48 запитань (3 тури по 16 запитань). Нумерація запитань шістнадцяткова, наскрізна - від 0 до 2F.

Редактор 1-го туру – Іван Карбовник (Львів, Україна). Редактор висловлює подяку за тестування і поради Марті Кальмук (Львів) та Галині Синєокій (Львів)

Редактор 2-го туру – Андрій Безбородов (Львів-Рівне, Україна). Редактор висловлює подяку Марті Кальмук (Львів) та Юрію Рудику (Тернопіль) за допомогу в роботі над туром.

Редактор 3-го туру – Іван Місяць (Львів, Україна). Автор висловлює подяку за тестування туру команді «Герцоги миру» (Львів) та двом іншим редакторам цього турніру за цінні зауваження та допомо

Запитання 0х00

[Ведучому: розданий текст не озвучувати]
Роздатковий матеріал

-----------------------------------------------

May the force be with you

-----------------------------------------------

Перед вами девіз операційної системи з відкритим кодом Cosmos [Космос], у якому ми трохи змінили одне слово. Напишіть слово, яке було в оригіналі.

 

[Ведущему: розданный текст не озвучивать]
Раздаточный материал

------------------------------------------

May the force be with you

------------------------------------------

Перед вами девиз операционной системы с открытым кодом Cosmos [Космос], в котором мы слегка изменили одно слово. Напишите слово, стоявшее в оригинале.

 

Запитання 0х01

Виступаючи у липні  2011-го у залі Білого дому, де було близько півтори сотні гостей, Барак Обама сказав: «я знаю, що оскільки мова йде про ЦЕ, я повинен висловлюватися коротко». Назвіть ЦЕ.

Выступая в июле 2011-го в зале Белого дома, где присутствовало около полутора сотни гостей, Барак Обама сказал: «Я знаю, что поскольку речь идет об этом, я должен быть кратким». Назовите это.

Запитання 0х02

Компанія  "Нокія" оголосила про те, що переводить свої смартфони на платформу Windows Phone 7 [Віндовс Фоун Севен]. Через це  Рустем  Гарєєв назвав доперехідну модель смартфона "Нокія", майже так само як роман 19-го століття, лише змінивши одне слово. Назвіть автора згаданого роману.

Компания  "Нокия" объявила о том, что переводит свои смартфоны на платформу Windows Phone 7 [Виндовс Фоун Севен]. В связи с этим Рустем Гареев назвал допереходную модель смартфона "Нокия", почти так же, как роман 19-го века, изменив лишь одно слово. Назовите автора упомянутого романа.

Запитання 0х03

У назві вірусів-хробаків, які здатні заразити всі доступні у мережі машини за чверть години, фігурує прізвище художника. Напишіть це прізвище.

В названии вирусов-червей, способных заразить все доступные в сети машины за четверть часа, фигурирует фамилия художника. Напишите эту фамилию.

Запитання 0х04

Оглядач «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман наголошує на тому, що Америці потрібні фахівці з інноваційним мисленням. В англійську фразу про те, що необхідно створити більше робочих місць, він додає ім’я. Яке?

Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман подчеркивает, что Америке нужны специалисты с инновационным мышлением. В английскую фразу о том, что необходимо создать больше рабочих мест, он добавляет имя. Какое?

Запитання 0х05

Назвіть абсолютно точно те, що компанія-розробник випустила під гаслом «король робочих столів».

Назовите абсолютно точно то, что компания-разработчик выпустила под слоганом «король рабочих столов».

Запитання 0х06

ЇЇ зразки – це, наприклад, бібліотека з колонами, або корпуси університету з червоної цегли. ЇЇ принципи розробив  наприкінці 30-х Говард Ейкен. Назвіть ЇЇ двома словами.

ЕЕ образцами являются, например, библиотека с колоннами, или корпуса университета из красного кирпича. ЕЕ принципы разработал в конце 30-х Говард Эйкен. Назовите ЕЕ двумя словами.

Запитання 0х07

Вдосконалення відомого рандомізованого алгоритму запропонував професор математики і комп’ютерних наук Ласло Бабай у 1979 році. Який топонім він використав у назві свого алгоритму?

Усовершенствование известного рандомизированного алгоритма предложил профессор математики и компьютерных наук Ласло Бабай в 1979 году. Какой топоним он использовал в названии своего алгоритма?

Запитання 0х08

Мішель Перрі обговорюючи безпеку  ЦЬОГО,  відзначив, що віртуальні системи з’являються на сервері, як гриби після дощу. Назвіть ЦЕ двома англійськими словами, які починаються на ту саму літеру.

Мишель Перри, обсуждая безопасность ЭТОГО,  отметил, что виртуальные системы появляются на сервере как грибы после дождя. Назовите ЭТО двумя английскими словами, начинающимися с одной буквы.

Запитання 0х09

qwestion_0x09

Скажіть максимально точно, що рекламує роздана вам фотографія.

Скажите максимально точно, что рекламирует розданная вам фотография.

Запитання 0х0A

Клод Шеннон сконструював робота, керованого заплутаною електронною схемою. Робот самонавчався і самостійно міг обходити перешкоди. Іменем якого героя Шеннон назвав цього робота?

Клод Шеннон сконструировал робота, управляемого запутанной электронной схемой. Робот самообучался и самостоятельно мог обходить препятствия. Именем какого героя Шеннон назвал этого робота?

Запитання 0х0B

В уроці, присвяченому основам програмування рухомих графічних об’єктів на цій мові, говориться про необхідність задати границі переміщення, щоб об’єкт не виповзав за межі екрану. Назвіть улюблене телешоу творця цієї мови.

В уроке, посвященном основам программирования графических объектов на этом языке, говорится о необходимости задать границы перемещения, дабы объект не уползал за пределы экрана. Назовите любимое телешоу создателя этого языка.

Запитання 0х0C

qwestion_0x0C

Обидві роздатки можна охарактеризувати тим самим терміном. Яким?

Обе раздатки можно охарактеризировать одним и тем же термином. Каким?

Запитання 0х0D

15-го вересня – день народження Юрія Норштейна. А 17-го вересня народився Юдзі Нака. Назвіть компанію, у якій Юдзі Нака працював з 1983 по 2006 роки.

15-го сентября – день рождения Юрия Норштейна. А 17-го сентября родился Юдзи Нака. Назовите компанию, в которой Юдзи Нака работал с 1983-го по 2006-й год.

 

Запитання 0х0E

Згідно доволі неправдоподібної версії, Майкл працював над  дизайном макету допізна. Вночі стався землетрус, який злегка вплинув на другу. Майклу сподобалося і він вирішив все так і залишити. Напишіть коротке прізвище Майкла.

Согласно довольно неправдоподобной версии, Майкл работал над  дизайном макета допоздна. Ночью случилось небольшое землетрясение, слегка повлиявшее на вторую. Майклу понравилось, и он решил все так и оставить. Напишите короткую фамилию Майкла.

Запитання 0х0F

Kenya [Кенія] – це навчальна мова програмування. Програма, написана на цій мові, автоматично транслюється в Java-код. На емблемі мови можна побачити слово Kenya та декілька ЇХ. Назвіть ЇХ двома словами.

Kenya [Кения] – это учебный язык программирования. Программа, написанная на этом языке, автоматически транслируется в Java-код. На эмблеме языка можно увидеть слово Kenya и несколько ИХ. Назовите ИХ двумя словами.

 

Ответ

Зачет:

Комментарий:

Запитання 0х10

Вперше побачивши цю гру, автор запитання висловив своє захоплення, фактично виголосивши назву гри. Напишіть вислів автора.

Впервые увидев эту игру, автор вопроса выразил свой восторг, фактически произнеся название игры. Напишите высказывание автора.

Запитання 0х11

Роздатковий матеріал:

--------------------------------

В одній з локалізацій гри Space Quest V наявний космічний бар «            ».

--------------------------------

Заповніть пропуск.

Раздаточный материал:

--------------------------------

В одной из локализаций игры Space Quest V присутствует космический бар «           ».

--------------------------------

Заполните пробел.

Запитання 0х12

Згідно з переглянутою автором статтею Вікіпедії, набряк і почервоніння і сльозотеча і світлобоязнь свідчать про цю хворобу. Назвіть хворобу.

Согласно просмотренной автором статье Википедии, отёк и покраснение и слезотечение и светобоязнь свидетельствуют об этой болезни. Назовите болезнь.

Запитання 0х13

Назва відеофайлу з демонстрацією стандартної комп’ютерної гри лише точкою відрізняється від назви алкогольного напою. Яку назву має відеофайл?

Название видеофайла с демонстрацией стандартной компьютерной игры только точкой отличается от названия алкогольного напитка. Как же называется видеофайл?

Запитання 0х14

Згідно з анекдотом, коли «чайнику» пояснили, що значить ЦЕ, він купив Камасутру. Що цікаво, ЦЕ – назва однієї музичної радіостанції. Напишіть ЦЕ.

Согласно анекдоту, когда «чайнику» объяснили, что значит ЭТО, он купил Камасутру. Что интересно, ЭТО – название одной музыкальной радиостанции. Напишите ЭТО.

Запитання 0х15

Роздатковий матеріал:

------------------------------

<ПРОПУСК> обійшовся футболісту в півроку в’язниці.

 

Чекаю півгодини, якщо не заберете текст <ПРОПУСК>, я вас поріжу.

------------------------------

Перше речення – назва статті про брутального британського футболіста-аматора. Друге – з діалогу модератора з автором одного поста. Враховуючи, що пропуски на слух не відрізняються, відновіть будь-який з них.

 

Раздаточный материал:

-------------------------------

<ПРОПУСК> обошёлся футболисту в полгода тюрьмы.

 

Жду полчаса, если не уберете текст <ПРОПУСК>, я вас порежу.

-------------------------------

Первое предложение – название статьи о грубом британском футболисте-любителе. Второе – из диалога модератора с автором одного поста. Учитывая, что пропуски на слух не отличаются, восстановите любой из них.

Запитання 0х16

Дуплет. Два питання по 30 секунд обговорення. Відповіді здаються на одній картці в кінці хвилини.

1) Модульні меблі для дитячої кімнати від фабрики BRW називаються ІКС. Також ІКС – це клавіша стандартної клавіатури комп’ютера. Що ми замінили на ІКС?

2) Іван Оленкевич цілком логічно пропонує змінити напис на клавіші, яка є відповіддю на попереднє питання. Відтворіть точно змінений варіант.

Дуплет. Два вопроса по 30 секунд обсуждения. Ответы сдаются на одной карточке в конце минуты.

1) Модульная мебель для детской комнаты от фабрики BRW называется ИКС. Также ИКС – это клавиша стандартной компьютерной клавиатуры. Что мы заменили на ИКС?

2) Иван Оленкевич вполне логично предлагает изменить надпись на клавише, которая является ответом на предыдущий вопрос. Воспроизведите точно изменённый вариант.

Запитання 0х17

Увага, в запитанні ІКС замінює інші літери.

На одному казахському рекламному щиті пропагують ІКС-телевізори. Згідно з жартом, ІКС дозволяє вам дивитись передачі навіть за відсутності телевізора. Що ми замінили на ІКС?

Внимание, в вопросе ИКС заменяет другие буквы.

На одном казахском рекламном щите пропагандируют ИКС-телевизоры. Согласно шутке, ИКС позволяет вам смотреть передачи даже в отсутствие телевизора. Что мы заменили на ИКС?

Запитання 0х18

Компанія, що забезпечує громадський транспорт міста Сімферополя, містить у своїй назві згадку культової комп’ютерної гри. Якої саме?

Компания, которая обеспечивает общественный транспорт города Симферополя, содержит в своём названии упоминание культовой компьютерной игры. Какой именно?

 

Ответ: SimCity.

Комментарий:

Запитання 0х19

Завдяки цій розробці компанії Canon калькулятор у вас завжди буде під рукою. Що ми закрили на малюнку?

Благодаря этой разработке компании Canon калькулятор у вас всегда будет под рукой. Что мы закрыли на рисунке?

Запитання 0х1А

Одноока героїня фантастичного мультсеріалу «Futurama» потрапляє на іншу планету і жаліється на те, що все двоїться. Назвіть цю планету.

Одноглазая героиня фантастического мультсериала «Futurama» попадает на другую планету и жалуется на то, что всё двоится. Назовите эту планету.

Запитання 0х1B

В одному фільмі герой розповідає про вірус, що може зламати шифри Пентагону. Якщо це станеться, то ІКС буде здаватись маленьким краном. Які літери ми пропустили в тексті запитання?

В одном фильме герой рассказывает о вирусе, который может сломать шифры Пентагона. Если это произойдёт, то ИКС будет казаться маленьким краном. Какие буквы мы пропустили в тексте вопроса?

Запитання 0х1C

Герой фільму «Пі» складає програму, щоб знайти число Бога. Він зневажливо відгукується про спробу підкупити його золотом. Скажіть, яким елементом його все-таки спокусили.

Герой фильма «Пи» составляет программу, чтобы найти число Бога. Он пренебрежительно отзывается о попытке подкупить его золотом. Скажите, каким элементом его всё-таки завлекли.

Запитання 0х1D

qwestion_0x1D

Перед вами – домашній комп’ютер 2004 року в АЛЬФІ вчених 1953 року. Шелдон Купер, захопившись старими текстовими комп’ютерними квестами, відзначав, що такі ігри використовують найпотужніший графічний процесор – АЛЬФУ. Назвіть АЛЬФУ.

Перед вами – домашний компьютер 2004 года в ИКСЕ учёных 1953 года. Шелдон Купер, увлёкшись старыми текстовыми компьютерными квестами, отмечал, что такие игры используют самый мощный графический процессор – ИКС. Назовите ИКС.

Запитання 0х1E

На сайті rutracker.org користувач fsg_1 [еф-ес-джі-один] виклав гру осінньої серії «Що? Де? Коли?», яка відбулась у ніч з 30 на 31 жовтня. Вкажіть розмір відеофайлу.

На сайте rutracker.org пользователь fsg_1 [эф-эс-джи-один] выложил игру осенней серии «Что? Где? Когда?», состоявшуюся в ночь с 30 на 31 октября. Укажите размер видеофайла.

Запитання 0х1F

В одному коміксі герой говорить, що купив гаджет «Самсунг» із 4G [чотири «джі»]. Відтворіть спантеличену репліку його співрозмовника словом з 10 букв.

В одном комиксе герой говорит, что купил гаджет «Самсунг» с 4G [четыре «джи»]. Воспроизведите недоумённую реплику его собеседника словом из 10 букв.

Запитання 0х20

qwestion_0x20.jpg

Перед вами зображена реклама онлайн-Біблії, в правій частині якої ми замалювали ЇЇ. Назвіть ЇЇ двома словами.

Перед вами изображение рекламы онлайн-Библии, в правой части которой мы закрасили ЕЁ. Назовите ЕЁ двумя словами.

Запитання 0х21

Сайт kaksozdatsvojblog.com [как создать свой блог крапка ком] оголосив конкурс для представниць прекрасної статі зі слоганом “Стань НЕЮ Рунету”. Яке слово ми замінили на ВОНА?

Сайт kaksozdatsvojblog.com [как создать свой блог точка ком] объявил конкурс для представительниц прекрасного пола со слоганом «Стань ЕЮ Рунета». Какое слово мы заменили на ОНА?

Запитання 0х22

qwestion_0x22.jpg

У оповіданні про НЬОГО описується піраміда яблук. Перед вами також, можна сказати, ВІН. Назвіть ЙОГО двома словами.

В рассказе о НЕМ описана пирамида из яблок. Перед вами тоже, можно сказать, ОН. Назовите ЕГО двумя словами.

Комментарий:

Запитання 0х23

Дуплет.

1. Критикуючи появу нелатинських доменів, хабракористувач timursun [тімурсан] згадує історію з НЕЮ. Назвіть ЇЇ двома словами.
2. Стек, у якому довші рядки зберігаються знизу, а коротші – зверху,  хабракористувач Xitsa [хітса] порівняв з НЕЮ. Назвіть ЇЇ двома словами.

Дуплет.

1. Критикуя появление нелатинских доменов, хабрапользователь timursun [тимурсан] вспоминает историю с НЕЙ. Назовиет ЕЁ двумя словами.

2. Стек в котором более длинные строки сохраняются снизу, а более короткие – сверху, хабрапользователь Xitsa [хитса] сравнил с НЕЙ. Назовите ЕЁ двумя словами.

Запитання 0х24

В комп’ютерній грі Team Fortress 2 у класу снайпер існує досягнення, суть якого – влучити з арбалету в голову ворожому кулеметнику. У назві цього досягнення присутнє ЙОГО ім’я. Назвіть ЙОГО.

В компьютерной игре Team Fortress 2 у класса снайпер имеется достижение, суть которого -  попасть из арбалета в голову вражеского пулеметчика. В названии этого достижения присутствует ЕГО имя. Назовите ЕГО.

Запитання 0х25

Цибулева маршрутизація полягає в тому, що повідомлення послідовно зашифроване різними відкритими ключами. Автор однієї статті зазначає: якби цей тип маршрутизації був придуманий у Росії, то в назві використовувалось би інше слово. Яке саме?

Луковая маршрутизация состоит в том, что сообщение последовательно зашифровано различными открытыми ключами. Автор одной статьи отмечает, что если бы этот тип маршрутизации был придуман в России, в названии было бы использовано другое слово. Какое именно?

Запитання 0х26

qwestion_0x26.jpg

Перед вами демотиватор 2008-го року з підписом "ВІН на Яндекс картах". Стратегічна гра “Танктікс” - одна з перших, у якій присутній ВІН. Назвіть ЙОГО двома словами.

Перед вами демотиватор 2008 года с подписью: «Он на Яндекс картах». Стратегическая игра «Танктикс» - одна из первых, в которой присутствует ОН. Назовите ЕГО двумя словами.

Запитання 0х27

Дуплет.
1. В інтернет-рекламі електронної «читалки» були почергово присутні слогани: «Читайте PocketBook у транспорті», «Читайте PocketBook на вулиці», «Читайте PocketBook вдома». Напишіть імена героїв радянського фільму, зображення яких можна було впізнати на цій рекламі.
2. В статті під назвою "Amazon в НИХ" на сайті Газета.ру йшлося про плани компанії Amazon скласти конкуренцію АйПаду. В радянському фільмі для того, щоб приспати пильність головного героя, вистачило однієї ЇЇ. Назвіть цього героя.

Дуплет.
1. В интернет-рекламе электронной «читалки» поочередно присутствовали слоганы: «Читайте PocketBook в транспорте», «Читайте PocketBook на улице», «Читайте PocketBook дома». Напишите имена героев советского фильма, изображения которых можно было узнать на этой рекламе.
2. В статье под названием  "Amazon в НИХ" на сайте Газета.ру шла речь о планах компании Amazon составить конкуренцию АйПаду. В советском фильме для того, чтобы усыпить бдительность главного героя, хватило одной ЕЁ. Назовите этого героя. 

Запитання 0х28

Стаття на сайті biztimes.ru [бізтаймс крапка ру] про історію розвитку відомої комп’ютерної фірми називається “Народження ІКСА”. У журналі “Популярна механіка” інша стаття із назвою “Народження ІКСІВ” відноситься до розділу “астрономія”. Які два слова ми замінили на ІКС?

Статья на сайте biztimes.ru [бизтаймс точка ру] об истории развития известной компьютерной фирмы называется «Рождение ИКСА». В журнале «Популярная механика» другая статья под названием «Рождение ИКСОВ» относится к разделу «астрономия». Какие два слова мы заменили ИКСОМ?

Запитання 0х29

Бліц. Три питання по 20 секунд.
1. За легендою, сленгову назву цей пристрій отримав за надійність роботи. Назвіть цей пристрій.
2. Місто Порт-Саїд знаходиться біля входу в Суецький канал, за що отримало прізвисько «ВОНИ Єгипту». Напишіть англійською мовою два слова, які ми замінили на «ВОНИ».
3. Назвіть рибу, про яку існував міф, що британці їй смакують більше, ніж французи.

Блиц. Три вопроса по 20 секунд.
1. По легенде, сленговое название это устройство получило за надежность работы. Назовите это устройство.
2. Город Порт-Саид расположен возле входа в Суэцкий канал, за что получил название «ОНИ Египта». Напишите на английском языке два слова, которые мы заменили на «ОНИ».
3. Назовите рыбу, о которой существовал миф, будто британцы ей больше по вкусу, чем французы.

Запитання 0х2A

Станом на 2005 рік світовий рекорд по швидкості набору тексту на клавіатурі належить Барбарі Блекберн. Описуючи це досягнення, вказують також ЙОГО прізвище. Далеким родичем якого композитора є ВІН?

Состоянием на 2005 год мировой рекорд скорости набора текста на клавиатуре принадлежит Барбаре Блекбёрн. Описывая это достижение, указывают также ЕГО фамилию. Дальним родственником какого композитора ОН является?

Запитання 0х2B

Роздатковий матеріал

----------------

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

----------------

Перед вами заокруглена сума «боргу» перед винахідником. Винахідником чого?

 

Раздаточный материал

----------------

10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

----------------

Перед вами округленная сумма «задолженности» изобретателю. Изобретателю чего?


Запитання 0х2C

Перша версія програми IntelliJ IDEA [інтеліджі айдіа] підтримувала розробку лише на мові Java [джава]. А от в описі десятої версії цієї програми присутнє слово «ІКС». Відомими ІКСАМИ були зокрема Іван Павло ІІ, Джон Толкін та винахідник мови есперанто Людвік Заменгоф. Яке слово грецького походження ми замінили на ІКС?

Первая версия программы IntelliJ IDEA [интелиджи айдиа] поддерживала разработку только на языке Java [джава]. А вот в описании десятой версии этой программы присутствует слово «ИКС». Известными ИКСАМИ были в частности Иоанн Павел ІІ, Джон Толкин, а также изобретатель языка эсперанто Людвиг Замменхоф. Какое слово греческого происхождения мы заменили ИКСОМ?

Запитання 0х2D

Перед вами фрагмент картини Ієроніма Босха. На думку багатьох дослідників, творчість Босха тісно пов’язана з голандськими НИМИ. На персонажа комп’ютерної гри ВОНИ діяли так само, як на персонажа англійської літератури. Напишіть ім’я комп’ютерного персонажа.

Перед вами фрагмент картины Иеронима Босха. Согласно мнению многих исследователей, творчество Босха тесно связано с голландскими ИМИ. На персонажа компьютерной игры ОНИ воздействовали так же, как и на персонажа английской литературы. Напишите имя компьютерного персонажа. 

Запитання 0х2E

У питанні є заміни. За сюжетом комп’ютерної гри Homefront [Хоумфронт], громадяни США захищаються від іноземної окупації. Проте не всі американці хочуть допомагати своїй армії. Як зазначає один з персонажів, для нього важливіше захистити ТАКИЙ ІКС, ніж СЯКИЙ ІКС. Що ми замінили на СЯКИЙ ІКС?

В вопросе есть замены. Согласно сюжету компьютерной игры Homefront [Хоумфронт], граждане США защищаются от иностраной оккупации. Однако не все американцы желают помогать своей армии. Как отмечает один из персонажей, для него важнее защитить ТАКОЙ ИКС, чем СЯКОЙ ИКС. Что мы заменили на СЯКОЙ ИКС?

Запитання 02F

[Ведучому: Після команди “час!” до самого кінця відліку часу повторювати вголос текст питання, незважаючи на зауваження та претензії команд. Повторювати слід у швидшому темпі]

Не позбавленні почуття гумору користувачі суперкомп’ютера Крей-3 заявляють, що Крей-3 настільки швидкий, що виконує ЙОГО менш, ніж за дві секунди. Назвіть ЙОГО.

[Ведущему: после команды «время!» до самого конца отсчета времени повторять вслух текст вопроса, невзирая на замечания и претензии команд. Повторять следует в убыстренном темпе]

Не лишенные чувства юмора пользователи суперкомпьютера Крей-3 уверяют, что Крей-3 настолько быстр, что выполняет ЕГО менее, чем за две секунды. Назовите ЕГО.